Prohlášení o ochraně soukromí

Přístup na uvedené stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Uživatel může být při použití stránek požádán i o přímé zadání svých osobních údajů. V takovém případě zadáním údajů udílí svůj souhlas s jejich použitím správci osobních údajů, kterým může být provozovatel a nebo některá ze společností skupiny STROM Česká republika. Osobní údaje mohou být použity pouze k účelu, který je na stránkách uveden. Uživatel může svůj souhlas s použitím osobních údajů vzít zpět v režimu stanoveném platnými právními předpisy. Stránky Provozovatele mohou být monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, včetně získávání anonymních statistických informací umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání internetových stránek a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Stránky www.johndeere.cz mohou obsahovat informace, které jsou z internetové stránky ukládány na pevný disk počítače uživatele („cookies“). Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace o uživateli, které uživateli ulehčí další její používání. Regulace použití cookies závisí na uživateli. Zablokuje-li uživatel veškeré použití a ukládání cookies, je možné, že nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Adresa:

 
STROM PRAHA a. s.
Lohenická 607
190 17 Praha 9-Vinoř

Telefon:

 

283 092 111

E-mail:

info@stromc.cz

 

WWW:

http://www.strompraha.cz/